<div align="center"> <h1>Strona Impresariatu Artystycznego IMPART</h1> <h3>Oferta Impresariatu Artystycznego IMPART, organizacje koncertów,recitali,spektakli muzycznych.Oferujemy Państwu występy każdego znaczącego artysty na polskim rynku!</h3> <p>muzyka,koncert,impreza</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.impart.pl" rel="nofollow">http://www.impart.pl</a></p> </div>